"MY QUEST MY EFFORTS"

TARGET GROUP
Heritage and tradition lovers
  'My family’s cradle'

“MA QUÊTE MES EFFORTS”

GROUPE CIBLE
Toucher des gens qui s'intéressent à leur patrimoine et à leurs traditions.
'Le berceau de ma famille'

Welkom Familie De Brabandere - Verbeke

DOELGROEP
Mensen bereiken die houden van hun ERFGOED en TRADITIES.
'DE BAKERMAT VAN MIJN FAMILIE'

 


"MIJN ZOEKEN MIJN STREVEN"
- Registratie in het Belgisch Staatsblad -

- Wapenregister onder nr. 60 Databank onroerend erfgoed: Heraldiek -